Grupa uczniów ZSP przystąpiła do projektu „Lubuska Akademia Debat Szkolnych” realizowanego z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszu EOG, przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, który uzyskał Patronat Prezydenta RP, 25-lecie Samorządności oraz Patronat Honorowy Marszałka Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

   Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne i obywatelskie.

   22 września odbyły się zajęcia edukacyjne, w czasie których prowadzący przybliżał grupie uczniów z naszej szkoły historię samorządności w Polsce. Młodzież dowiedziała się, co leży w zakresie władz gminy, powiatu i województwa. Uczniowie zastanawiali się czym jest demokracja. Okazało się, że mają bardzo dużą wiedzę w tym zakresie. Młodzież wybrała również temat do debaty oksfordzkiej, którą ma przygotować wspólnie z opiekunami. Kolejnym etapem projektu będzie udział 10 – osobowych zespołów w konkursie. Zadanie uczestników to podjęcie lokalnej inicjatywy obywatelskiej ukierunkowanej na sprawy szkoły orz wychodzące poza nią. Jest o co walczyć, ponieważ nagroda to wyjazd do Warszawy oraz wizyta studyjna w Sejmie i Senacie.

   Uczniowie wykazali się zaangażowaniem w czasie zajęć edukacyjny oraz zdobyli wiedzę w zakresie samorządności. Zobaczyli, w jaki sposób oni mogą współdecydować.