21 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbył się II Lubuski Sejmik Młodzieżowy. Obrady przebiegały pod hasłem „Jednostka nie zerem, a siłą. Trzeba tylko chcieć”. ZSP w Sulechowie  reprezentowali  uczniowie klasy IV TLM: Konrad Puchalski jako radny, a towarzyszyli mu Radosław Jelinek oraz Klaudia Mleczkowska. Opiekunem naszej młodzieży była Ewelina Podyma.
[Not a valid template]

Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie młodym ludziom idei samorządności i postaw obywatelskich oraz pokazanie możliwości wspierania inicjatyw edukacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydarzeniu patronowała marszałek Elżbieta Anna Polak, która spotkała się z młodzieżą. Młodzi radni podzieleni zostali na 5 klubów sejmikowych, każdy klub liczył 6 radnych, którym przydzielono opiekunów – radnych województwa. Grupą, do której należał nasz uczeń opiekowała się radna – Anna Synowiec.
Młodzież miała bardzo wiele do powiedzenia, ale ze względu na to, że zdania były podzielone, trudnością stało się przegłosowanie którejkolwiek z propozycji. Jedni przekonywali, że jednostka ma siłę i potrafi wiele zdziałać, drudzy prezentowali argumenty przeciwko tej tezie. Nasi uczniowie odważnie wygłaszali swoje opinie.

Młodzież zyskała nowe doświadczenia. Obrady skłoniły uczniów do przemyśleń, ponieważ okazało się, że jednostka nie znaczy aż tak wiele i jest jeszcze w tej kwestii dużo do zrobienia. Młodzież miała okazję do zadawania pytań i składania interpelacji. Jednak nie na wszystkie pytania, nurtujące młodych, radnym udało się odpowiedzieć.

Na końcu przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz podziękował młodzieży i ich opiekunom. Wszyscy  uczestnicy otrzymali upominki.

Ewelina Podyma